dimarts, de juny 12, 2018

Un poc de la història del nostre centre educatiu (IV) .31 anys de l'IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS

RETALLS PREMSA IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS


Història del nostre centre a través dels retalls de premsa.


Un poc de la història del nostre centre educatiu (III) .31 anys de l'IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS


IES GUILLEM COLOM CASSNOVAS . 
31 ANYS DE FORMACIÓ I ENSENYAMENT

Remuntar-se als orígens de la creació del nostre centre d’educació secundària significa retrocedir a l’any 1975 quan acaba la primera promoció de l’extingida Educació General Bàsica (EGB), joia de la famosa Llei General d’Educació impulsada pel , aleshores ministre,  José Luís Villar Palasín.
És aleshores quan diferents pares dels tres col·legis que impartien les classes fins a 8è. d’EGB, La Caritat, Es Convent i CP Santa Teresa ( Es Puig encara no s’havia inaugurat) decideixen
posar-se al davant i trobar una sortida que permeti als joves amb possessió del Graduat Escolar poder continuar els estudis del nou BUP (Batxillerat Unificat Polivalent). Sembla que en un primer moment els intents eren aconseguir un institut, però el Minisiteri d’Educació del moment no es va decantar per aquesta opció. Així els pares, conjuntament amb
l’Ajuntament, presidit en aquell moment pel batle Miquel Lladó, varen apostar per un Col·legi Municipal.


El mes d’octubre del 1975 el Col·legi Municipal obrí les portes al Casal dels Jardins, cedit per la
Congregació de Germanes de La Caritat. El primer curs s’hi varen matricular uns 85 alumnes distribuïts en dos grups. El segon curs, atès l’increment d’alumnat i la incapacitat d’acolliment dels Jardins, va fer que el Col·legi es traslladàs a Les Escolàpies on va romandre fins l’any 1983,en què es va traslladar a l’antic Institut de FP"Joan Miró", l’actual IES.Així si ens aturam a analitzar la realitat d’aquest centre podem dir que els seus orígens varen ésser difícils i sobretot costosos per a les butxaques dels pares. Costosos perquè el Col·legi
es nodria de les mensualitats que aportaven les famílies, mensualitats equiparables a les dels Col·legis Privats més selectes de Palma. Aquestes mensualitats es varen mantenir fins l’any 1987 en què el Col·legi Municipal es va transformar en Institut de BUP.


Mentrestant l’any 1978, el MEC va crear l’Institut de Formació Professional"Joan Miró",el qual també va sofrir un itinerari semblant al BUP, però amb la diferència que des del començament va ésser gratuït. A més,l’any 1981 es construeix l’edifici a Can Rullan, gaudint d’unes bones instal·lacions. Com ja hem dit abans, a partir de 1983, fruit d’un conveni entre el MEC i l’Ajuntament de Sóller, el Col.legi Municipal "Guillem Colom" passa a cohabitar a l’edifici de l’IFP"Joan Miró".A més, el MEC assumeix també la meitat del professorat que imparteix les classes al  " Guillem Colom Casasnovas", mentre que l’altra meitat la paga l’Ajuntament, amb les mensualitats dels alumnes.


Amb la creació de l’Institut de Batxillerat l’any 1987, Sóller comptava amb les dues línies d’educació sorgides de la Llei General d’Educació de 1970, l’FP i el BUP, i gratuïtes totes dues.
Totes dues impartides en un mateix edifici però formant part d’instituts diferents.
Amb l’entrada de la LOGSE, els dos centres, que cohabitaven al mateix edifici, s’unifiquen i comença la implantació experiemntal de l’ESO a partir del curs 1993-1994 i així
progressivament. La primera directora del creat Institut de Batxillerat Sóller, que després va adoptar el nom de Guillem Colom Casasnovas, va ésser la sollerica Catalina-Thomàs Cañellas Marquès.


FONT VEU DE SÓLLER  TEXTE JOAN MORA I JUAN ANTONIO FERNANDEZ IMATGES i VIDEO  JUAN ANTONIO FERNANDEZDRONE SÓLLER


Un poc d'història del nostre centre educatiu (II) . 31 anys de l'IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS


Quins son els personatges rellevants relacionats amb el nostre IES?
Guillem Colom Casasnovas (Sóller, 10 d'agost de 1900 - Sóller, 25 d'agost de 1993) fou un geòleg mallorquí, especialitzat en geologia balear.
 El nostre centre porta el seu nou, així com un carrer de Palma i un edifici de la UIB. 

L'any 1965 fou anomenat fill il.lustre de Sóller.


Joan Miró i Ferrà (Barcelona, 20 d'abril de 1893 - Palma, 25 de desembre de 1983) va ser un pintor, escultor i ceramista considerat un dels màxims representants del surrealisme. L'any 2008 va esser anomenat fil lil.lustre de Sóller.

Avui podem admirar les seves obres a Can Prunera o a l'Estació del Tren de Sóller. també visitar a Palma la seva Fundació.

El primer nom del nostre IES fou " Joan Miró"  , fins que després d'uns anys cohabitant amb el Centre de BUP  , s'unificà en IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS ( CURS 93-94)


                                                       Setmanari Sóller de 13/8/83

 
Juli Ramis i Palau (Sóller 1909 - Palma 1990) fou un pintor solleric, nebot del també pintor Cristòfor Pizà. Començà a pintar el 1923 i mostrà influència tant del seu oncle com de Santiago Rusiñol, Rebé formació artística a Barcelona, Madrid i París.
Exposà a l'Haia, Londres, Zuric, Barcelona, Madrid Palma, París i Stuttgart, i col·lectivament a la Primera Bienal Hispanoamericana de Arte de 1951, a la Biennal de Venècia de 1960 i al Salon des "Réalités Nouvelles" de París.
Té obres als museus d'art modern de París, Lió, Israel, Madrid i Sóller. El 1990 va rebre la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Té obra al Museu Reina Sofia
El carrer  on està ubicat el nostre centre rep el seu nom. 

 Autoretat
                                                            Setmanari Sóller de 13/8/83 


Un poc de la història del nostre centre educatiu (V) .31 anys de l'IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS

Corria l'any 1980 , i el Setmanari Sóller es feia resssó de com anaven ses obres del nou IES