Primera quincena de maig

 Primera quincena de maig. Aquests dies hem fet moltes coses: caragols ( per sa Fira no hi havia excusa) , gelats, bescuits... no ens podem ...