GANIVETS!

  El Ganivet La història del ganivet és realment antiga, de fet ho és tant que quasi es perden els seus orígens dins l’antiguitat . Quas...